Ἐκπαιδευτικὴ Τηλεόραση - Τὸ μυρολόγι τῆς φώκιας

Μιὰ κινηματογραφικὴ προσέγγιση ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ βοηθήσει τοὺς μαθητὲς νὰ ἐντοπίσουν τὴ βασικὴ ἑρμηνευτικὴ γραμμὴ τοῦ διηγήματος. Ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος διαπλέκονται ἀξεδιάλυτα ὅσο καὶ ἀνεπαίσθητα καὶ διαγράφουν τὸ σκηνικὸ τῆς δράσης. Τὰ γεγονότα ποὺ δυναστεύουν τὴ ζωὴ τῆς ἡρωίδας (καὶ τοῦ ἀνθρώπου) προετοιμάζονται καὶ ἐξελίσσονται πέρα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ δυνατότητα παρέμβασής της.