Ἐκπαιδευτικὴ Τηλεόραση - Ἡ σεληνοφεγγὴς νὺξ στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Στην ταινία αὐτή, μὲ τὴ δραματοποίηση ἐπιλεγμένων σκηνῶν ἀπὸ τὰ διηγήματα «Ἡ Νοσταλγός», «Ὄνειρο στο κῦμα» καὶ «Ἡ Φαρμακολύτρια», ἐπιχειρεῖται ἡ ἀποκαλύψῃ τοῦ ῥόλου τῆς σελήνης καὶ ὅ,τι αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἡ περιπλάνηση τῆς σελήνης στὸ ἔργο του, μᾶς ἀποκαλύπτει μιὰν ἄλλη, λανθάνουσα κι ὅμως ἐξέχουσα δυναμικὴ διάσταση.