Γουτού-Γουπατού {video}

Διαβάζει ὁ Ἀντώνης Μουλᾶς

μέρος 1

μέρος 2