Παῦλος Νιρβάνας - Τὸ καταχθόνιον μυστικὸν τοῦ Παπαδιαμάντη

Πηγή: «Φιλολογικὴ Ἑστία τῆς Κυριακῆς», ἀρ.τεύχους 3, 27 Σεπτεμβρίου 1936

Ὁ καϋμένος ὁ Ἀλέξανδρος ἔγραφε τότε (1885) στὴν “Ἀκρόπολι”. Ἔγραφε δηλαδὴ θὰ πῇ: μετέφραζε. Γιατὶ ὁ μεγαλείτερος αὐτὸς διηγηματογράφος τῆς Ἑλληνικῆς γῆς στὶς ἐφημερίδες ἤτανε ἁπλὸς μεταφραστής.

Συνέχεια ἐδῶ (pdf, 5.22MB).