Ἄγγελος Μαντᾶς - Ἡ «φωνὴ» τοῦ ψάλτη

Πηγή: Ἄρθρο τοῦ Ἀγγέλου Μαντᾶ στὸ περιοδικὸ Ἐφημέριος, Ἰανουάριος 2002.

Κείμενο ἐδῶ (pdf 697KB).