Κωνσταντῖνος Ψάχος - Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ὡς ἱεροψάλτης

Κείμενο ἐδῶ (pdf 100KB).