Ἄγγελος Μαντᾶς - Ὁ αὐτοδίδακτος καὶ ἰδιόρρυθμος ἱεροψάλτης Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ἄρθρο στὸ περιοδικὸ Νέα Ἑστία, τ.1604, Μάϊος 1994, σσ.589-597

Κείμενο ἐδῶ (pdf 945KB).