Ἰωάννης Τσόκλης - Ὁ πρακτικὸς ἱεροψάλτης Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ἄρθρο τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Μουσικοδιδασκάλου Ἰωάννου Θ. Τσόκλη στὸ περιοδικὸ «Φόρμιγξ»

Κείμενο ἐδῶ (pdf 190KB).