Κωνσταντῖνος Καραγκούνης - Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ἡ συμβολή του στὴν Ψαλτικὴ τέχνη

Πηγή: περιοδικὸ Πληροφόρηση, Μηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος, Βόλος, Αὔγουστος 2011, σελ. 8-9

Ὁ συντάκτης εἶναι μουσικολόγος καὶ ἱεροψάλτης

Κείμενο ἐδῶ (pdf 140KB)