Παναγιώτης Μήλας - Τίς ἠμύνθη περὶ πάτρης;

Πηγή: ἐφημ. Ἡ Ναυτεμπορική, 19 Μαρτίου 2011

Καθὼς φυλλομετροῦσα τὴν ἔκδοση τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς ΕΣΗΕΑ μὲ τὸν τίτλο «Ὁ Παπαδιαμάντης μας», ἔφθασα σὲ μιὰ σελίδα μὲ τὸν παραπάνω τίτλο. Ἦταν ἕνα ἄρθρο τοῦ πρωτοπόρου δημοσιογράφου καὶ συγγραφέα στὴν ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις» στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα. Ἀνάμεσά σε ἄλλα ἔγραφε: «Καὶ τί πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα ἐπὶ ἐρειπίων; Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια. Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος». Καὶ συνεχίζει παρακάτω μὲ τὴν ἴδια αἰχμηρὴ γλώσσα: «Αὐτοὶ οἱ πολιτικοί, αὐτοὶ οἱ βουλεπταί, ἐκατάστρεψαν τὸ ἔθνος, ἀνάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν ὅλοι τους»! Περίεργες ἀπόψεις. Ὅμως ἐπιμένει: «Τότε σ᾿ ἐξεθέωναν οἱ προεστοὶ κ᾿ οἱ ᾿γυφτοχαρατζῆδες᾿, τώρα σὲ ῾ἀθεώνουν᾿ οἱ βουλευταὶ κ᾿ οἱ δήμαρχοι». Μάλιστα ὅπως ὑποστηρίζει: «Αὐτοὶ ποὺ εἶχαν τὸ λύειν καὶ τὸ δεσμεῖν εἰς τὰ δύο κόμματα, τοὺς ἔταζαν ῾φούρνους μὲ καρβέλια᾿, δώσαντες αὐτοῖς οὐχὶ πλείονας τῶν εἴκοσι δραχμῶν μετρητά, ἀπέναντι, καθὼς τοὺς εἶπαν, καὶ παρακινήσαντες αὐτοὺς νὰ ἐξοδεύσουν κι ἀπ᾿ τὴ σακκούλα τους ὅσα θέλουν ἄφοβα, διότι θὰ πληρωθοῦν μέχρι λεπτοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν λογαριασμόν, ὃν ἤθελαν παρουσιάσουν».

Ἀπίστευτο τὸ τί ἔγραφε ὁ ἄνθρωπος: «Τὸ τέρας τὸ καλούμενον ἐπιφανὴς τρέφει τὴν φυγοπονίαν, τὴν θεσιθηρίαν, τὸν τραμπουκισμόν, τὸν κουτσαβακισμόν, τὴν εἰς τοὺς νόμους ἀπείθειαν. Πλάττει αὐλὴν ἐξ ἀχρήστων ἀνθρώπων, στοιχείων φθοροποιῶν τα ὁποῖα τὸν περιστοιχίζουσι, παρασίτων τα ὁποῖα ἀποζῶσιν ἐξ αὐτοῦ…». Προσθέτει δὲ στὴ συνέχεια ὅτι: «Μεταξὺ δύο ἀντιπάλων μετερχομένων τὴν αὐτὴν διαφθορά, θὰ ἐπιτύχει ἐκεῖνος ὅστις εὐπρεπέστερον φορεῖ τὸ προσωπεῖον κ᾿ ἐπιδεξιώτερον τὸν κόθορνον».

Ὀλοκληρώνοντας τὴ συγκομιδὴ ἀπὸ τὸ νέκταρ τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα κλείνω μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ ὁ ἴδιος ἔδωσε στὸ δικό του ἐρώτημα τοῦ τίτλου: «Ἄμυνα περὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καὶ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείροντος τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυλίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος, καὶ ἡ πρόληψις τῆς χρεοκοπίας».

Βέβαια ὅλα τα παραπάνω τα ἔγραφε ὁ Ἅγιος τῆς λογοτεχνίας μας, γιὰ τὴν ἐποχή του. Κάθε ὁμοιότης μὲ πρόσωπα καὶ γεγονότα σημερινὰ εἶναι ἀπολύτως συμπτωματική.

Ἁπλὰ ὁ Παπαδιαμάντης εἶχε καλπάζουσα φαντασία…