ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΣΕΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΕ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΕ

Οἱ καθηγητὲς Βασίλειος Κατσαρός, Γεώργιος Κεχαγιόγλου, Ἐλισάβετ Τσιριμώκου
καὶ Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη ποὺ κατέθεσαν τὴν πρόταση,
καὶ τὰ μέλη τοῦ Τμήματος Φιλολογίας ποὺ τὴν ἐνέκριναν ὁμόφωνα

ΕΙΠΑΝ

Ὅτι ἀφιέρωσες τὴ ζωή σου μὲ ἀδιαμφισβήτητη γνώση, ὑποδειγματικὴ ἀφοσίωση καὶ μανικὸν ἔρωτα στὴν καλλιέργεια, στὴ μελέτη καὶ στὴ διδασκαλία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, καὶ ἰδίως στὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, μὲ τὴ στέρεη ἔκδοση τῶν Ἁπάντων, τὴν ἔρευνα καὶ τὴ σταδιακὴ ἔκδοση τοῦ μεταφραστικοῦ του ἔργου, τὶς κριτικές, ἑρμηνευτικές, ἀντιρρητικὲς μελέτες, τὴν ἔκδοση τῶν Παπαδιαμαντικῶν Τετραδίων, τὴ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια συλλογικῶν τόμων, τὴ διεύθυνση ἐκδοτικῶν σειρῶν. Εἶπαν ἀκόμη ὅτι ὑπῆρξες χαρισματικὸς δάσκαλος ποὺ μετέδωσες στοὺς μαθητές σου, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς σχολείου, τὸν ἐνθουσισμό σου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ λογοτεχνία, τὴν ὁποία καὶ ὁ ἴδιος καλλιέργησες σὲ πεζὸ καὶ ποιητικὸ λόγο ὡς παιγνιώδη συνομιλία μὲ τὸ ἔργο τῶν ἀγαπημένων σου συγγραφέων, μὲ τρόπο ποὺ δύσκολα νὰ διαχωρίζεται ἀπὸ τὴν κριτικὴ καὶ φιλολογική σου δραστηριότητα.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
θέλοντας νὰ τιμήσει ἐσένα

Τὸν πατριάρχη τῶν παπαδιαμαντικῶν σπουδῶν,
τὸν χαλκέντερο ἐκδότη,
τὸν ἀκάματο ἀνθολόγο,
τὸν ἔγκυρο φιλολογικὸ ἐπιμελητή,
τὸν ἐπιδέξιο μεταφραστή,
τὸν διεισδυτικὸ ἑρμηνευτή,
τὸν ἐμπνευσμένο δάσκαλο στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο,
τὸν ἐν ἀνθηρῶ ἕλληνι λόγω γράφοντα ποιητὴ καὶ πεζογράφο

ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ σὲ ἀναγορεύσει ἐπίτιμο διδάκτορα τῆς Φιλοσοφίας
καὶ νὰ σοῦ ἀπονείμει ὅλα τα συνακόλουθα προνόμια

Ἔγινε στὴ Θεσσαλονίκη στὶς ἑπτὰ Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους δύο χιλιάδες ἕντεκα

Ὁ Πρόεδρος

   

Ἡ Γραμματεὺς

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ     ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ