Εἰκόνες ἀπὸ ἔργα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη: Ζωγραφικοὶ πίνακες, παραστάσεις διαφόρων καλλιτεχνῶν