Ἀναγόρευση Ν.Δ.Τριανταφυλλοπούλου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα ΑΠΘ

Ἀναγόρευση τοῦ ἐκδότη καὶ φιλολογικοῦ ἐπιμελητῆ, κριτικοῦ, λογοτέχνη καὶ ἐκπαιδευτικοῦ Νικολάου Διονυσίου Τριανταφυλλοπούλου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στὶς 7 Δεκεμβρίου 2011, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 7 μ.μ., στὴν αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Παλαιοῦ Κτηρίου τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς.

Ὁ «Ἔπαινος» ἐξεφωνήθη ἀπὸ τὴν καθηγήτρια τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας κ. Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη.

Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τοῦ σχετικοῦ γιὰ τὴν ἀναγόρευση ψηφίσματος ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Φιλολογίας καθ. Μ. Χρυσανθοπούλου.

Ἔνδυση τοῦ τιμωμένου καὶ ἐπίδοση τοῦ διδακτορικοῦ διπλώματος.

Ὁ τιμηθεὶς Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος ὡμίλησε μὲ θέμα: «Οἱ παπαδιαμαντικὲς σπουδὲς σήμερα».

Ἡ ἐκδήλωση τελείωσε μὲ ἀνάγνωση ἀπὸ τὴν Ἔφη Σταμούλη, ἠθοποιὸ καὶ καθηγήτρια Θεατρικῶν Σπουδῶν, τοῦ διηγήματος τοῦ Ν.Δ.Τ. «Γαμπρὸς στὸ Βαρβάκειο», δημοσιευμένου στὸ περ. «Λέξη», τεῦχος 196 (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2008), σσ. 234-239.