Πρόγραμμα, βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὸ τριήμερο Μαθητικὸ Συνέδριο γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου Σκιαθίτη διηγηματογράφου Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Τὸ Συνέδριο ἔλαβε χώρα στὶς 15-18 Μαρτίου 2012 στὸ Ζωγράφειο Λύκειο (Κωνσταντινούπολη) καὶ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Ζωγράφειο Λύκειο καὶ τὰ Ἐκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σύνδεσμος