Βίντεο ἀπὸ ὁμιλίες, στὰ πλαίσια τοῦ Γ´ Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Ἀθήνα, Μέγαρον Μουσικῆς Ἀθηνῶν - Megaron Plus, 07-08/10/2011

Τασούλα Καραγεωργίου - Ὁ Παπαδιαμάντης αὐτο-μεταφραζόμενος

Μαρίνα Ἀρετάκη - «Μετάφραση» καὶ «μεταφραστὴς» στὰ λογοτεχνικὰ κείμενα τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη

Matteo Miano - Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφράζει Τσέχωφ. Παρατηρήσεις στὰ "Τέσσερα διηγήματα" καὶ στὴ γαλλική πηγή τους

Ἄγγελος Γ. Μαντᾶς - Οἱ παπαδιαμαντικὲς μεταφράσεις τοῦ Gordon καὶ τοῦ Finlay

Φώτης Δημητρακόπουλος, Ἄννα Λαμπαδαρίδη - Ἡ «Ἀριέττα» τοῦ Francois Coppee κατὰ μετάφρασιν Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

Δημήτρης Κανελλόπουλος - Ἐνδογλωσσικὴ μετάφραση καὶ σύνταξη Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀπὸ τοὺς δύο Ἀλεξάνδρους, Παπαδιαμάντη καὶ Μωραϊτίδη

Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Μεταφραστικὸς βίος - ἢ χαμένος στὴ μετάφραση

Σταῦρος Ζουμπουλάκης - Ὁ Παπαδιαμάντης μεταφραζόμενος ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ στὰ ἑλληνικά

Δημήτρης Κοσμόπουλος - Ὁ Παπαδιαμάντης ὡς μεταφραστὴς τῶν Ψαλμῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων. Οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὴ γλώσσα τῆς ὑμνογραφίας καὶ τῆς λατρείας

Ἑλένη Πολίτου-Μαρμαρινοῦ, Γεώργιος Κ. Μικρός, Τιτίκα Δημητρούλια - Ἐφαρμογὴ ὑφομετρικῶν τεχνικῶν στὴν ἀναγνώριση πατρότητας κειμένου: Πρωτότυπα ἔργα καὶ μεταφράσεις τοῦ Παπαδιαμάντη