Δυνάμεις τοῦ Αἰγαίου - Γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη {ἠχητικό}

Στίχοι: Δημήτρης Γιαλαμᾶς
Μουσική: Χρῆστος Τσιαμούλης
Πρώτη ἐκτέλεση: Δυνάμεις τοῦ Αἰγαίου
Δίσκος: Ἀνατολικὸ Παράθυρο (1989)
Διάρκεια: 06:20

Προτοῦ τὸ τρίτο τάλαντο σημάνει ἑσπερινὸ
εἶχε τελειώσει τὸ στερνό του τὸ ποτήρι
ὁ κὺρ-Ἀλέξανδρος κρατοῦσε τὸ ψαλτήρι
καὶ χάραξε πορεία στὸν οὐρανό.

Ἄχ, κὺρ-Ἀλέξανδρε, αὐτὴ ἡ ὥρα ἔχει περάσει,
ἡ νέα γλώσσα κι ἡ ἐποχὴ μᾶς ἀπαρνήθηκαν,
γιατὶ ἡ κτίση ἔχει γεράσει. [ἐπῳδός]

Τὰ λόγια του μικρὲς φωτιές, ἀπόμειναν κρυφὲς
κάπου βαθιὰ στὰ σπλάχνα του ἡ ὀμορφιὰ πονάει
κι ἐκεῖνος παίρνοντας πνοὴ ἀπ' τὸ γλυκὺ τὸ νάι,
μετρᾶ τὶς ταπεινές του τὶς γραφές.

Ἄχ, κὺρ-Ἀλέξανδρε, αὐτὴ ἡ ὥρα ἔχει περάσει,
ἡ νέα γλώσσα κι ἡ ἐποχὴ μᾶς ἀπαρνήθηκαν,
γιατὶ ἡ κτίση ἔχει γεράσει. [ἐπῳδός]

καταφόρτωσις