Χρῖστος Δάλκος - Τὸ σκοτεινὸ τρυγόνι {ἠχητικό}

Μελοποίηση, τραγούδι: Χρῖστος Δάλκος. Ἐνορχήστρωση, κιθάρα, πλῆκτρα: Δημήτρης Βαρελόπουλος. Μπουλγκαρί: Ἀλέξανδρος Καψοκαβάδης

Διάρκεια 4:26

καταφόρτωσις