Ποιήματα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

Πηγή: περιοδικὸ Νέα Ἑστία, Χριστούγεννα 1942.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἀφιέρωμα στὴν θρησκευτικὴ Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία.

Περιέχει τὸ ἐξώφυλλο, χαρακτικὰ καὶ ποιήματα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

Συνέχεια ἐδῶ (pdf 3.50MB).