Γιῶργος Βαλέτας - Τὰ Ἅπαντα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (α´ τόμος, ἀρχικά)

Πηγή: Γιῶργος Βαλέτας (ἐπιμέλεια) - Τὰ Ἅπαντα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ἐκδ. Βίβλος, Ἀθῆναι 1954

Σελίδες ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς σελίδες τοῦ α´ τόμου τῶν Ἁπάντων τοῦ Παπαδιαμάντη, σὲ ἐπιμέλεια Γιώργου Βαλέτα (1954)

Περιέχει τὸ ἐξώφυλλο, χαρακτικά, αὐτόγραφα καὶ αὐτοβιογραφικὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

Συνέχεια ἐδῶ (pdf 2.06MB).