Γιῶργος Βαλέτας - Τὰ Ἅπαντα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (α´ τόμος, «Ἡ χήρα τοῦ νεομάρτυρος»)

Πηγή: Γιῶργος Βαλέτας (ἐπιμέλεια) - Τὰ Ἅπαντα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ἐκδ. Βίβλος, Ἀθῆναι 1954, σσ. 254-261.

Τὸ διήγημα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη «Ἡ χήρα τοῦ νεομάρτυρος», ἐκ τοῦ α´ τόμου τῶν Ἁπάντων τοῦ Παπαδιαμάντη, σὲ ἐπιμέλεια Γιώργου Βαλέτα (1954).

Συνέχεια ἐδῶ (pdf 3.29MB).