Μιχάλης Μ. Παπαϊωάννου - Ἡ θρησκευτικότητα τοῦ Παπαδιαμάντη

Τυπογραφεῖο Π. Μπόλαρη, Ἀθῆναι 1948, σελ.100

Κείμενο ἐδῶ (pdf MB).