Ἀλ. Παπαδιαμάντη Γράμματα / Μὲ πρόλογο καὶ σημειώσεις Octave Merlier

Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων [68]. Ἐν Ἀθήναις 1934, σελ.266

Κείμενο ἐδῶ (pdf 16.8MB).