Γεράσιμος Βῶκος - Ἀγρυπνία εἰς τὸν Ἅγιον Ἐλισσαῖον

Κείμενο τοῦ Γεράσιμου Βώκου, μὲ τίτλο «Ἀγρυπνία εἰς τὸν Ἅγιον Ἐλισσαῖον». Πρωτοδημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις» τῶν Ἀθηνῶν, στὶς 8 Μαρτίου τοῦ 1894, ἀνατυπώθηκε στὴ « Νέα Ἑστία», Χριστούγεννα 1934, ἀπ᾿ ὅπου ἀναδημοσιεύεται στὸν τόμο « Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Εἴκοσι κείμενα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του», Πρόλογος-Ἐπιλογή: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Οἱ Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, Ἀθήνα 1979, σσ. 15 -23.

Κείμενο ἐδῶ (pdf 348KB).