Ἱστορικὸν Ἀκολουθιῶν Ἱ.Ν. Προφήτου Ἐλισσαίου (ἀπὸ 2004)


Κυριακὴ 14 Ἰουνίου 2020
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του δὲν τελεῖται ἐκεῖ.
τόπος: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Χαροκόπου, Εὐαγγελιστρίας 28, Καλλιθέα 17671. Χάρτης
Μεσονυκτικόν, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὶς 6:30 π.μ. ἕως 10:30 π.μ.
Λειτουργός: πρωτ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος

Πέμπτη 13 πρὸς Παρασκευὴ 14 Ἰουνίου 2019
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του δὲν τελεῖται ἐκεῖ.
τόπος: Ἱερὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἁγίας Φιλοθέης 19, Ἀθήνα. Χάρτης
Ἀγρυπνία (Ἐνάτη Ὥρα, Μικρὸς Ἑσπερινός, Μικρὸν Ἀπόδειπνον, Μέγας Ἑσπερινός, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Ἀνάγνωσις, Ὄρθρος, Χρίσις ἐλαίου, Θεία Λειτουργία) ἀπὸ τὶς 7:00 μ.μ. ἕως τὴν 1:30 π.μ.
Λειτουργός: πρωτ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος


Πέμπτη 14 Ἰουνίου 2018
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του δὲν τελεῖται ἐκεῖ.
τόπος: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου, Myrtle Beach, South Carolina, United States of America. Χάρτης
Μεσονυκτικόν, Λιτή, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία ἀπὸ 7:00 π.μ. ἕως 11:00 π.μ.
Λειτουργός: πρωτ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος

 

Τρίτη 13 πρὸς Τετάρτη 14 Ἰουνίου 2017
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του δὲν τελεῖται ἐκεῖ.
τόπος: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων, πλησίον Νομικῆς Σχολῆς, Σόλωνος 55 & Μασσαλίας, Ἀθῆναι. Χάρτης
Ἀγρυπνία (Μικρὸν Ἀπόδειπνον, Μέγας Ἑσπερινός, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Ἀνάγνωσις, Ὄρθρος, Χρίσις ἐλαίου, Θεία Λειτουργία) ἀπὸ τὶς 8:00 μ.μ. ἕως τὴν 1:30 π.μ.
Λειτουργός: πρεσβ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος


 

Δευτέρα 13 πρὸς Τρίτη 14 Ἰουνίου 2016
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του δὲν τελεῖται ἐκεῖ.
τόπος: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων, πλησίον Νομικῆς Σχολῆς, Σόλωνος 55 & Μασσαλίας, Ἀθῆναι. Χάρτης
Ἀγρυπνία (Μικρὸν Ἀπόδειπνον, Μέγας Ἑσπερινός, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Ἀνάγνωσις, Ὄρθρος, Χρίσις ἐλαίου, Θεία Λειτουργία) ἀπὸ τὶς 8:00 μ.μ. ἕως τὴν 1:30 π.μ.
Λειτουργός: πρεσβ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος


Κυριακὴ 14 Ἰουνίου 2015
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του δὲν τελεῖται ἐκεῖ.
τόπος: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων, πλησίον Νομικῆς Σχολῆς, Σόλωνος 55 & Μασσαλίας, Ἀθῆναι. Χάρτης
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὶς 7:00 π.μ. ἕως 10:30 π.μ.
Λειτουργός: πρεσβ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος


Παρασκευὴ 13 πρὸς Σάββατον 14 Ἰουνίου 2014
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του δὲν τελεῖται ἐκεῖ.
τόπος: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων, Μετόχιον Παναγίου Τάφου, Ἐρεχθέως 18, Πλάκα. Χάρτης
Ἀγρυπνία (Ἐνάτη Ὥρα, Μικρὸς Ἑσπερινός, Μικρὸν Ἀπόδειπνον, Μέγας Ἑσπερινός, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Ἀνάγνωσις, Ὄρθρος, Χρίσις ἐλαίου, Θεία Λειτουργία) ἀπὸ τὶς 7:00 μ.μ. ἕως τὴν 1:30 π.μ.
Λειτουργός: πρεσβ. Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος


Πέμπτη 13 πρὸς Παρασκευὴ 14 Ἰουνίου 2013
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του δὲν τελεῖται ἐκεῖ.
τόπος: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀναργύρων, Μετόχιον Παναγίου Τάφου, Ἐρεχθέως 18, Πλάκα. Χάρτης
Ἀγρυπνία (Ἐνάτη Ὥρα, Μικρὸς Ἑσπερινός, Μικρὸν Ἀπόδειπνον, Μέγας Ἑσπερινός, Λιτή, Ἀρτοκλασία, Ἀνάγνωσις, Ὄρθρος, Χρίσις ἐλαίου, Θεία Λειτουργία) ἀπὸ τὶς 7:00 μ.μ. ἕως τὴν 1:30 π.μ.
Λειτουργός: πρεσβύτερος Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος


Τετάρτη 13 πρὸς Πέμπτη 14 Ἰουνίου 2012
Προφήτου Ἐλισσαίου.

Ἡ τέλεση τῆς ἀγρυπνίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Προφήτου Ἐλισαίου στὸ Μοναστηράκι δὲν κατέστη δυνατή, παρὰ τὶς ἐνέργειές μας, λόγω τῆς ἐκτελέσεως ἐργασιῶν στὸν περιβάλλοντα χῶρο. Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἑταιρείας

Θὰ τελεσθεῖ ἀγρυπνία (Ἑσπερινός, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία) ἀπὸ τὶς 9.00 μ.μ. ἕως περίπου τὶς 12.30 μετὰ τὰ μεσάνυκτα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀνδρέου Πετραλώνων (Σταθμὸς «Πετράλωνα» τοῦ Ἠλεκτρικοῦ Σιδηροδρόμου, ὁδὸς Δημοφῶντος 121. Χάρτης

Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Σιλουανὸς Ἰωάννου


Ἀναστολὴ τῶν ἀγρυπνιῶν λόγῳ ἔργων ἀναπλάσεως στὸν περιβάλλοντα τοῦ ναϋδρίου χῶρο (ἀπὸ 10/1/2012).


Δευτέρα 5 πρὸς Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011
Νικολάου Μύρων τοῦ θαυματουργοῦ.
Λειτουργός: πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Συνοδινός, ἐφημέριος Καθεδρικοῦ Ἱ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἱερομόναχος Συμεὼν Βολιώτης

Παρασκευὴ 11 πρὸς Σάββατον 12 Νοεμβρίου 2011
Ἰωάννου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας τοῦ Ἐλεήμονος.
Λειτουργός: πρωτοπρεσβύτερος Ἰωακεὶμ Ἰωακειμίδης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Γεν. Κρατ. Νοσ. Ἀθηνῶν

Παρασκευὴ 21 πρὸς Σάββατον 22 Ὀκτωβρίου 2011
Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως, Ἑπτὰ Παίδων ἐν Ἐφέσῳ.
Λειτουργός: πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Παπαθανασίου, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Παναγίτσας Π. Φαλήρου

Παρασκευὴ 23 πρὸς Σάββατον 24 Σεπτεμβρίου 2011
Ἀνάμνησις θαύματος Μυρτιδιωτίσσης καὶ Σιλουανοῦ ὁσίου τοῦ Ἀθωνίτου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Ἄγγελος Ἀνθόπουλος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀρτεμίου Γούβας

Παρασκευὴ 8 πρὸς Σάββατον 9 Ἰουλίου 2011
Μιχαὴλ Πακνανᾶ Νεομάρτυρος.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος Παπαρούπας, Σχολάρχης Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν

Δευτέρα 13 πρὸς Τρίτη 14 Ἰουνίου 2011
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Κιούσης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεφαλαρίου Κηφισιᾶς

Παρασκευὴ 13 πρὸς Σάββατον 14 Μαΐου 2011
Θεράποντος ἱερομάρτυρος καὶ Ἰσιδώρου μάρτυρος.
Λειτουργός: Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Πετρόπουλος, πτυχιοῦχος Πληροφορικῆς, Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἀμπελοκήπων

Παρασκευὴ 8 πρὸς Σάββατον 9 Ἀπριλίου 2011
†Παννυχὶς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Παπαποστόλου, Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Χαλανδρίου

Παρασκευὴ 4 πρὸς Σάββατον 5 Μαρτίου 2011
Κόνωνος ὁσιομάρτυρος, Γεωργίου ἐν Ραψάνῃ Νεομάρτυρος
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Καλοπαναγιώτης, Θεολόγος, Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Παπάγου

Παρασκευὴ 11 πρὸς Σάββατον 12 Φεβρουαρίου 2011
Μελετίου Ἀντιοχείας.
Λειτουργός: ;

Παρασκευὴ 14 πρὸς Σάββατον 15 Ἰανουαρίου 2011
Ἰωάννου Καλυβίτου Ὁσίου. Ἀνάμνησις ἀποκαταστάσεως Ἁγίου Νεκταρίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ὀρφανουδάκης, Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Παύλου ὁδοῦ Ψαρρῶν


Σάββατον πρὸς Κυριακὴν 19 Δεκεμβρίου 2010
Βονιφατίου καὶ Ἀγλαΐας Μαρτύρων.
Λειτουργός: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος

Παρασκευὴ 10 πρὸς Σάββατον 11 Δεκεμβρίου 2010
Λεοντίου Ὁσίου τοῦ ἐν Ἀχαΐᾳ.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος Παπαρούπας, Σχολάρχης Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν

Παρασκευὴ 12 πρὸς Σάββατον 13 Νοεμβρίου 2010
Ἰωάννου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.
Λειτουργός: ;

Παρασκευὴ 8 πρὸς Σάββατον 9 Ὀκτωβρίου 2010
Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας Ὁσίων.
Λειτουργός: Μητροπολίτης Προικοννήσου Ἰωσήφ.
Ἀκολούθως ἐτελέσθη μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ φίλου καὶ
μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν Χρίστου Ἀδαμοπούλου (+2010).

Κυριακὴ 13 πρὸς Δευτέρα 14 Ἰουνίου 2010
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λειτουργός: Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Σαμαρᾶς, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου λεωφ. Βουλιαγμένης

Παρασκευὴ 14 Μαΐου πρὸς Σάββατον 15 Μαΐου 2010
Μνήμη Παχωμίου ὁσίου, Ἀχιλλείου Λαρίσης.
Λειτουργός: Οἰκονόμος Θεοδόσιος Δενδρινός, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Παναγίας «Γαρδελάκι» Βαθέος Ἰθάκης

Παρασκευὴ 19 πρὸς Σάββατον 20 Μαρτίου 2010
†Παννυχὶς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
Λειτουργός: ;

Δευτέρα 1 πρὸς Τρίτην 2 Μαρτίου 2010
Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ.
Λειτουργός: -

Παρασκευὴ 5 πρὸς Σάββατον 6 Φεβρουαρίου 2010
Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου.
Λειτουργός: ;


Παρασκευὴ 18 πρὸς Σάββατον 19 Δεκεμβρίου 2009
Βονιφατίου Μάρτυρος καὶ Ἀγλαΐας τῶν Ρωμαίων.
Λειτουργός: Οἰκονόμος Θεοδόσιος Δενδρινός, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Παναγίας «Γαρδελάκι» Βαθέος Ἰθάκης

Πέμπτη πρὸς Παρασκευὴν 27 Νοεμβρίου 2009
Ἰακώβου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου
Λειτουργός: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος

Παρασκευὴ 13 πρὸς Σάββατον 14 Νοεμβρίου 2009
Φιλίππου Ἀποστόλου ἐκ τῶν ΙΒ´, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Νεομάρτυρος.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Γαβριὴλ Χριστόπουλος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυνοσάργους

Παρασκευὴ 16 πρὸς Σάββατον 17 Ὀκτωβρίου 2009
Σύναξις τῶν ἁγίων 20 Ἀναργύρων, ἀνακομιδὴ λειψάνου ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Γλυκερίας Γαλατσίου

Σάββατον 19 πρὸς Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου 2009
Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος, Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης.
Λειτουργός: ;

Παρασκευὴ 10 πρὸς Σάββατον 11 Ἰουλίου 2009
Νεκταρίου ἐκ Βρυούλων Σμύρνης Ὁσιομάρτυρος.
Λειτουργός: ;

Σάββατον 13 πρὸς Κυριακὴ 14 Ἰουνίου 2009
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Σάββατον 6:00 μ.μ. Θ´ ὥρα, Μικρὸς ἑσπερινός, Ἀπόδειπνον, Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, Λιτή, Ἀρτοκλασία
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Ἀνδρέας Κονάνος
Κυριακή, 6:30 π.μ. Μεσονυκτικόν, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Κιούσης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου

Τὴν Κυριακὴν ιδ´ Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἑορτάζει μετὰ πάσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου. Προσκαλοῦνται ἅπαντες οἱ φιλέορτοι εὐλαβεῖς προσκυνηταί, οἵτινες ἐπικαλοῦνται τὸ ἱερὸν πρόσωπον τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ὅπως προσέλθωσιν εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην.

Παρασκευὴ 15 πρὸς Σάββατον 16 Μαΐου 2009
Θεοδώρου τοῦ Ἡγιασμένου. Τῶν Ἁγίων Ἀββάδων τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ψυρρῆ,
Ἀρχειοφύλαξ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Παρασκευὴ 3 πρὸς Σάββατον 4 Ἀπριλίου 2009
†Παννυχὶς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Γεωργίου ἐν Μαλεῷ, Πλάτωνος Στουδίτου, Ζωσιμᾶ.
Λειτουργός: ;

Παρασκευὴ 6 πρὸς Σάββατον 7 Μαρτίου 2009
†Α´ Χαιρετισμοί. Ἀνάμνησις τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος Ἁγ. Θεοδώρου Τήρωνος.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Κιούσης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου

Παρασκευὴ 13 πρὸς Σάββατον 14 Φεβρουαρίου 2009
Αὐξεντίου, Ἀβραάμ, Μάρωνος ὁσίων, Νικολάου νεομάρτυρος, Δαμιανοῦ ὁσιομάρτυρος, Ἱλαρίωνος Ἀθωνίτου ὁσίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Γαβριὴλ Χριστόπουλος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυνοσάργους

Παρασκευὴ 16 πρὸς Σάββατον 17 Ἰανουαρίου 2009
† Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.
Λειτουργός: πρωτοπρεσβύτερος Ἠλίας Δροσινός, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς ὁδ. Ἀκαδημίας.


Παρασκευὴ 19 πρὸς Σάββατον 20 Δεκεμβρίου 2008
Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ἰωάννου πρωθιερέως τῆς Κρονστάνδης.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀμπόνης, ἱερομόναχος Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη

Παρασκευὴ 14 πρὸς Σάββατον 15 Νοεμβρίου 2008
Γουρία, Σαμμωνᾶ, Ἀβίβου μαρτύρων, Παϊσίου ὁσίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀμπόνης, ἱερομόναχος Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη

Παρασκευὴ 17 πρὸς Σάββατον 18 Ὀκτωβρίου 2008
Λουκᾶ τοῦ Ευαγγελιστοῦ, Συμεών, Θεοδώρου, Ευφροσύνης ὁσίων.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀμπόνης, ἱερομόναχος Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη

Παρασκευὴ 13 πρὸς Σάββατον 14 Ἰουνίου 2008
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, προϊστάμενος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου λεωφ. Βουλιαγμένης

Παρασκευὴ 16 πρὸς Σάββατον 17 Μαΐου 2008
Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας, Ἀθανασίου ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως.
Λειτουργός: πρωτοπρεσβύτερος Ἠλίας Δροσινός, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς ὁδ. Ἀκαδημίας

Τρίτη 4 πρὸς Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008
Κόνωνος, Ἀρχελάου, Εὐλαμπίου μαρτύρων, Μάρκου Ἀσκητοῦ.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀμπόνης, ἱερομόναχος Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη


Τετάρτη 13 πρὸς Πέμπτη 14 Ἰουνίου 2007
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Προδρόμου, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίας Σοφίας Νοσοκομείου Παίδων


Διακοπὴ ἀκολουθιῶν κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ
λόγῳ ἐπικινδυνότητος τῶν παρακειμένων νεοκλασικῶν κτηρίων.

Τρίτη 29 πρὸς Τετάρτη 30 Αὐγούστου 2006
Ἀλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος Γεωργίου, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Καλλιθέας
Ἐτελέσθη τρισάγιον εἰς μνήμην τῶν δύο Ἀλεξάνδρων (Παπαδιαμάντη καὶ Μωραϊτίδη)

Τετάρτη 19 πρὸς Πέμπτη 20 Ἰουλίου 2006
Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.
Λειτουργός: πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Μπουρντένης, προϊστάμενος Ἱ.Ν. Ἁγίας Φιλοθέης

Τρίτη 13 πρὸς Τετάρτη 14 Ἰουνίου 2006
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Σιλουανὸς Ἰωάννου, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Πετραλώνων,
πρωτοπρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Ὀρφανουδάκης (+2008), ἐφημέριος Ἱ.Ν. Παναγίας Γρηγορούσης

Παρασκευὴ 12 πρὸς Σάββατον 13 Μαΐου 2006
Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογητοῦ, Παυσικάκου ὁσίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Σιλουανὸς Ἰωάννου, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Πετραλώνων

Παρασκευὴ 14 πρὸς Σάββατον 15 Ἀπριλίου 2006
† Ἔγερσις Λαζάρου, Κρήσκεντος μάρτυρος, Λεωνίδου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Προκόπιος Πετρίδης, προϊστάμενος Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος ὁδ. Ἀχαρνῶν.
Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου εἰς Θεραπευτήριον Συγγροῦ

Παρασκευὴ 17 πρὸς Σάββατον 18 Μαρτίου 2006
Β´ Χαιρετισμοί, Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος μάρτυρος.
Λειτουργός: πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Ἀβραμίδης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Ἰλισίων,
Γραμματεὺς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων Σχέσεων

Παρασκευὴ 10 πρὸς Σάββατον 11 Φεβρουαρίου 2006
Βλασίου ἐπ. Σεβαστείας ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας Αὐγούστης.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Σιλουανὸς Ἰωάννου, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Πετραλώνων


Κυριακὴ 11 Δεκεμβρίου 2005
Λεοντίου τοῦ ἐν Ἀχαΐᾳ, Ὁσίων Δανιὴλ καὶ Λουκᾶ Στυλιτῶν.
Λειτουργός: Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Νικόδημος Βαλληνδρᾶς (†2008),
Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Σιδέρης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Φωτεινῆς Ὑμηττοῦ,
πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος Ραλλιᾶς, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Ἰλισίων

Παρασκευὴ 9 πρὸς Σάββατον 10 Δεκεμβρίου 2005
Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μαρτύρων.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Σιλουανὸς Ἰωάννου, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Πετραλώνων

Παρασκευὴ 4 πρὸς Σάββατον 5 Νοεμβρίου 2005
Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης μαρτύρων.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Σιλουανὸς Ἰωάννου, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Πετραλώνων

Παρασκευὴ 21 πρὸς Σάββατον 22 Ὀκτωβρίου 2005
Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ Παίδων, Ἀβερκίου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Σιλουανὸς Ἰωάννου, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Πετραλώνων

Τρίτη 19 πρὸς Τετάρτη 20 Ἰουλίου 2005
Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου εἰς Θεραπευτήριον Συγγροῦ

Δευτέρα 13 πρὸς Τρίτη 14 Ἰουνίου 2005
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Λειτουργός: Ἀρχιμανδρίτης Ἄγγελος Λύσσαρης (†2010), Καθηγούμενος Ἱ.Μ. Εὐαγγελισμοῦ Σκιάθου

Παρασκευὴ 4 πρὸς Σάββατον 5 Μαρτίου 2005
Κόνωνος, Ἀρχελάου, Εὐλαμπίου μαρτύρων, Μάρκου Ἀσκητοῦ. † Ψυχοσάββατον.
Λειτουργός: πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Ράφφαν


Κυριακὴ 13 Ἰουνίου 2004 πρὸς Δευτέρα 14 Ἰουνίου 2004.
Προφήτου Ἐλισσαίου.
Ὁ πρῶτος ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Προφήτου Ἐλισαίου, χωρὶς νὰ ἔχει τοποθετηθεῖ ἀκόμη ἡ στέγη.
Λειτουργός: ;

Παρασκευὴ 2 Ἀπριλίου 2004
Τίτου ὁσίου, Θεοδώρας τῆς Παρθένου, Ἀμφιανοῦ καὶ Αἰδεσίου μαρτύρων.
Παραμονὴ Σαββάτου τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου.
Ἁγιασμὸς ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο (+2008) ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως-ἀνακατασκευῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου